SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
语言
English ??? Português
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

IF(A)

VRRM(V)

IFSM(A)

VF(V)

@IF(A)

IR@25℃(uA)

trr(ns)

OUTLINE

SC0565M2 5 650 30 1.8 5 10 TO-252AC
SC0565D2 5 650 30 1.8 5 10 TO-263AC
SC0565F 5 650 30 1.8 5 10 ITO-220AC
SC0565 5 650 30 1.8 5 10 TO-220AC
SC1065M1 10 650 40 1.6 10 10 TO-252AB
SC1065FCT 10 650 40 1.6 10 10 ITO-220AB
SC1065D2 10 650 50 1.8 10 10 TO-263AC
SC1065F 10 650 50 1.8 10 10 ITO-220AC
SC1065 10 650 50 1.8 10 10 TO-220AC
SC1065D1 10 650 40 1.6 10 10 TO-263AB
SC1065CT 10 650 40 1.6 10 10 TO-220AB
SC10120PT 10 1200 120 2.0 10 10 TO-247AB
SC15120P 15 1200 120 1.8 15 10 TO-247AC
SC15120 15 1200 120 1.8 15 10 TO-220AC
SC2065D1 20 650 70 1.8 20 10 TO-263AB
SC2065FCT 20 650 70 1.8 20 10 ITO-220AB
SC2065CT 20 650 70 1.8 20 10 TO-220AB
SC2065PT 20 650 80 1.8 20 10 TO-247AB
SC20120PT 20 1200 180 1.9 20 10 TO-247AB
SC30120PT 30 1200 280 1.8 30 10 TO-247AB
记录总数:29 | 第1页/ 共2页 首页 上一页 下一页 尾页

联系AG平台Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号