SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
语言
English ??? Português
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

IF(A)

VRRM(V)

IFSM(A)

VF(V)

@IF(A)

IR@25℃(uA)

trr(ns)

OUTLINE

B1S 0.5 100 40 1.1 0.5 5 MBS
B2S 0.5 200 40 1.1 0.5 5 MBS
B4S 0.5 400 40 1.1 0.5 5 MBS
B6S 0.5 600 40 1.1 0.5 5 MBS
B8S 0.5 800 40 1.1 0.5 5 MBS
B10S 0.5 1000 40 1.1 0.5 5 MBS
MB1F(C) 0.5 100 25 1.1 0.5 5 MBF
MB2F(C) 0.5 200 25 1.1 0.5 5 MBF
MB6F(C) 0.5 600 25 1.1 0.5 5 MBF
MB1F(B) 0.8 100 30 1.1 0.8 5 MBF
MB2F(B) 0.8 200 30 1.1 0.8 5 MBF
MB4F(B) 0.8 400 30 1.1 0.8 5 MBF
MB6F(B) 0.8 600 30 1.1 0.8 5 MBF
MB8F(B) 0.8 800 30 1.1 0.8 5 MBF
MB10F(B) 0.8 1000 30 1.1 0.8 5 MBF
MB2F(A) 1.0 200 30 1.1 1.0 5 MBF
MB4F(A) 1.0 400 30 1.1 1.0 5 MBF
MB6F(A) 1.0 600 30 1.1 1.0 5 MBF
MB8F(A) 1.0 800 30 1.1 1.0 5 MBF
MB10F(A) 1.0 1000 30 1.1 1.0 5 MBF
记录总数:267 | 第1页/ 共14页 首页 上一页 下一页 尾页

联系AG平台Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号